Jak wyglądają lekcje wiedzy o społeczeństwie?

Wiedza o społeczeństwie to nowy przedmiot, który jest dopasowany do aktualnej sytuacji politycznej i światowej. Jest to wiedza dla uczniów szkół średnich, którzy muszą dowiedzieć się, jak wygląda świat, kto nim zarządza, a także kto podejmuje wszystkie ważne decyzje. 

Wiedza o społeczeństwie w szkole 

Szkoła musi przedstawić wiedzę o społeczeństwie zgodnie z programem nauczania, na podstawie podręcznika w centrum uwagi 1, który jest akceptowany przez dyrektora. To dosyć trudna wiedza, po części oparta na kwestiach politycznych. Większość zajęć odbywa się na zasadzie dyskusji, po to aby uczniowie sami mogli wyciągnąć właściwe wnioski. Dodatkowo poznają świat polityki, prawa, zasady sejmowe, zadania posłów i senatorów, a także prawa wyborcze. Jak wiadomo, Polska jest częścią Unii Europejskiej, dlatego wiedza polityki międzynarodowej również jest częścią zajęć. Zdarza się, że w ramach programu nauczania, uczniowie mają wycieczkę do Brukseli, by zobaczyć jak wygląda Parlament Europejski, w którym podejmowane są decyzje na skalę światową. Dodatkowe kwestie są ujęte w podręczniku W centrum uwagi 1 podręcznik, który opisuje teoretyczne zagadnienia polityczne. 

Książki do wiedzy o społeczeństwie 

Wiedza o społeczeństwie jest przedstawiana uczniom raz w tygodniu. Poza zajęciami licealiści sami się uczą przedmiotu za pomocą podręcznika w centrum uwagi 1, który ma aktualne zagadnienia. To podstawa do tego, aby w przyszłości stać się politykiem, socjologiem, czy pracować w Parlamencie Europejskim. Bardzo dużo jest informacji o aktualnej sytuacji politycznej na świecie, problemach ekologicznych, finansowych, kryzysie gospodarczym, a także finansach. W podręczniku można dowiedzieć się skąd się biorą aktualne kursy walut, kto ustala ceny surowców, a także jak wyglądają wybory w Polsce i na świecie. Jest to cenna wiedza dla tych uczniów, którzy planują po szkole związać przyszłość również z prawem. Opisane są kwestie prawne, a także to, kto ustala zasady funkcjonowania w społeczeństwie i kto tym wszystkim zarządza.